Xíu mại gạch cua

60.000 ₫
Customers who bought this item also bought
Picture of Chân gà hấp tàu xì

Chân gà hấp tàu xì

60.000 ₫
Picture of Há cảo sò điệp

Há cảo sò điệp

62.000 ₫
Picture of Há cảo thủy tinh

Há cảo thủy tinh

60.000 ₫
Picture of Hủ ki tôm hấp dầu hào

Hủ ki tôm hấp dầu hào

60.000 ₫