Sữa Đậu Nành topping Trân Châu Đường Đen

49.000 ₫