Pudding Cá Chép Uyên Ương

38.000 ₫
Customers who bought this item also bought
Picture of Há cảo sò điệp

Há cảo sò điệp

62.000 ₫
Picture of Xíu mại gạch cua

Xíu mại gạch cua

60.000 ₫
Picture of Khoai môn chiên xù

Khoai môn chiên xù

60.000 ₫
Picture of Há cảo thủy tinh

Há cảo thủy tinh

60.000 ₫