Bún Xào Triều Châu

118.000 ₫
Customers who bought this item also bought
Picture of Xíu mại gạch cua

Xíu mại gạch cua

60.000 ₫
Picture of Hủ ki tôm hấp dầu hào

Hủ ki tôm hấp dầu hào

60.000 ₫
Picture of Tàu hủ ki tôm chiên

Tàu hủ ki tôm chiên

60.000 ₫
Picture of Chân gà hấp tàu xì

Chân gà hấp tàu xì

60.000 ₫