Featured products
Picture of Há cảo thủy tinh

Há cảo thủy tinh

60.000 ₫
Picture of Há cảo tôm hẹ

Há cảo tôm hẹ

60.000 ₫
Picture of Há cảo sò điệp

Há cảo sò điệp

62.000 ₫
Picture of Sườn non hấp tàu xì

Sườn non hấp tàu xì

60.000 ₫
Picture of Bánh trứng nướng

Bánh trứng nướng

48.000 ₫
Picture of Bánh bao xá xíu nướng

Bánh bao xá xíu nướng

60.000 ₫
Picture of Cháo thịt xé bách thảo

Cháo thịt xé bách thảo

68.000 ₫
Picture of Cháo cá miếng bách thảo

Cháo cá miếng bách thảo

68.000 ₫
Picture of Cháo Hải sản

Cháo Hải sản

78.000 ₫
Picture of Cơm gà xì dầu

Cơm gà xì dầu

98.000 ₫
Picture of Cơm vịt quay

Cơm vịt quay

98.000 ₫
Picture of Cơm xá xíu

Cơm xá xíu

98.000 ₫